PRESIDENTE RI

  • CAMBIO DE COLLARES

  • HOLGER KNAACK PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL 2020-2021